Business Expert Profile

Dịch vụ đồ cúng Cô Hoa

Dịch vụ chuyên cung cấp đồ cúng

Languages
English

About

Chè cúng thôi nôi cho bé trai thường là chè đậu trắng, đậu xanh, đậu đỏ hoặc đậu phộng. Theo quan niệm ông bà lưu truyền rằng, chè đậu tượng trưng cho sự may mắn và đỗ đạt.

- Đầu tiên, đường nấu chè …

Want
advice from this Expert?

Lisnic Experts are some of the best in the world and you can get access to them right now.

"Having expert advice has been game changing for my business"
Nick Bell
Sign up now
Already have an account?

Thought leaders & celebrities share their tactics for success on the Lisnic podcast by Lisa Teh & Nick Bell

Copyright © 2023 Lisnic. All rights reserved.